Installatiebedrijf Hans Potijk Langweer Friesland
Installatiebedrijf Hans Potijk Langweer Friesland
Installatiebedrijf Hans Potijk Langweer FrieslandService en onderhoud
service, inspectie en onderhoud
Wij schenken veel aandacht aan het onderhoud en de storingen van cv-ketels en geisers of de dagelijkse problemen met gas-, water en rioleringsleidingen. Uw problemen worden zo onze problemen en wij zullen voor een vlotte en snelle oplossing zorgen.
Onze servicedienst is 24 uur per dag bereikbaar en voor dringende storingen komen wij meteen bij u langs en zorgen wij voor een adequate oplossing. Bij ons is het mogelijk om servicecontracten voor cv-ketels of geisers af te sluiten voor een jaarlijkse inspectie en onderhoud.

sei In het erkenningen register van de SEI zijn de installatiebedrijven opgenomen die aangetoond hebben dat men beschikt over voldoende vakbekwaamheid. Naast de vakbekwaamheid dient het installatiebedrijf te beschikken over een uitrusting die nodig is om het installatiewerk naar behoren uit te voeren en op te leveren. Hierbij moet u denken aan meetinstrumenten om installaties op lekdichtheid (uw veiligheid) te testen, de aanwezigheid van de vereiste normen en publicaties om uw installaties zo te ontwerpen dat voldaan wordt aan de eisen ten aanzien van veiligheid en duurzaamheid.
uneto vni UNETO-VNI is een van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland en een factor van belang in de Nederlandse economie en samenleving. UNETO-VNI onderhoudt contacten met overheid en politiek, onderwijsinstellingen, media, koepelorganisaties, vakbonden en fabrikanten- en consumentenorganisaties.
service
Installatiebedrijf Hans Potijk Langweer - centrale verwarming, dak- en zinkwerken, elektra, gas, koeling, sanitair en water
© 2022 Hans Potijk / SkarWeb